This is the Persian (Farsi) manual for GNU Gatekeeper 2.2.6.
A more recent (English) manual for your version is in your GnuGk download archive.

سر فصل ها محتویات · آشنایی · نصب کردن · شروخ کردن · تنظیمات پایه · تنظیمات حالت Routed و Proxy · مسیر یابی · تنظیمات RAS · تنظیمات تعیین اجازه دسترسی یا Authentication · تنظیمات حسابرسی یا Accounting · تنظیمات Gatekeeperهای همسایه یا Neighbor · تنظیمات مختص هر نقطه نهایی یا ٍEndpoint · تنظیمات پیشرفته · مشاهده مضعیت Gatekeeper یا Monitoring

۲. کامپایل و نصب

۱.۲ Compile کردن Gatekeeper

برای ساختن Gatekeeper شما حداقل به PWLib 1.5.0 و OpenH323 1.12.0 یا جدیدتر احتیاج دارید. نسخه ازمایش Gatekeeper معمولی به جدیدترین ورژن موجود OpenH323 احتیاج دارد. این کتابخانه ها در آدرس صفحه دریاف OpenH323 قراردارند. لطفا به قسمت دستور العملهای موجود درمورد چگونه کامپایل کردن کد OpenH323مراجعه کنید.

ترتیب کاپایل کردن:

  1. PWLib (release + debug version)

  2. OpenH323

  3. OpenH323 test application (احتیاجی نیست فقط برای اینکه از درست بودن همه چیز اطمینان حاصل کنید .)

  4. خود Gatekeeper

روی Unix اجرای بترتیب یک configure و make debug یا make opt در داخل مسیر Gatekeeper برای ساختن نسخه نهایی (Release Version) و یا آزمایش (Debug Version) کافیست. میتوانید از make both برای ساختن هر دو ورژن استفاده کنید . توجه داشته باشید که برای ساخت برنامه به GCC 3.3.x یا جدیدتر احتیاج دارید. ورژهای قدیمی ممکن است نتیجه خوبی به شما ندهند. کار خوب دیگری که میتوانید انجام دهید اجرای make debugdepend یا make optdepend در مسیر Gatekeeper قبل از شروع به کاپایل کردن نهاییست . (make debug یا make opt) – این کار Dependency List لازم را ایجاد میکند, از آن پس تمام فایلهایی که از CVS تغییر میکنند ,دوباره Compile میشوند. در غیر این صورت کد هایی که تغییر کرده اند با Headerهای قدیمی کامپایل میشوند- که حتما اتفاق خوشایندی نیست .

روی ویندوز فقط کافیست فایل ارایه شده (gk.sln) برای Microsoft Visual Studio .NET 2003 یا (gk.dsw) را برای Microsoft Visual Studio 6.0 SP6 را باز و کامپایل کنید . البته این مستلزم این است که شما Pwlib و OpenH323 را از قبل کامپایل کرده باشید و مسیر های درست Library/include ها تنظیم شده باشند. اگر میخواهید پشتیبانی از Mysql یا PostgreSQL داشته باشید باید Client Library های لازمه را کاپایل و نصب کرده باشید و سپس گزینه های HAS_MYSQL=1 ویا HAS_PGSQL=1 را به ماکرو های پیش پردازنده پروژه Gatekeeper بدهید . همچنین برای Compiler باید تعیین کنید که کجا میتواند Include ها و Library های لازم را پیدا کند و Linker نیز باید از محل Client Library ها مطلع باشد .

برای اطلاع از لیست گزینه های موجود در زمان کامپایل دستور configure –help را تایپ کنید .از این گزینه ها میتواند برای فعال و غیر فعال کردن امکانات Gatekeeper استفاده کنید. بطور مثال درصورتی که به Radius احتیاج ندارید میتوانید برای غیر فعال کردن آن فقط دستور configure –disable-radius را تایپ کنید .

برای کامپایل کردن توصیه میشود که از کتابخانه های PWLib/OpenH323 ورژن Pandora Realeas 1.7.5.2/1.14.4.2 ویا جدیدتر استفاده شود. ورژنهای قدیمی پشتیبانی نمی شوند و درمورد درست کار کردن آنها مسوولیتی متوجه ما نیست .

برای ساختن Gatekeeper به نحوی که بصورت Static با کتبخانه های سیستم و PWLib/OpenH323 لینک شده باشد از دستورهای make optnoshared یا make debugnoshared میتوانید استفاده کنید.

برای استفاده از Gatekeeper زیر بار سنگین توصیه میشود که گزینه LARG_FDSET را فعال کنید (فقط برای ورژنهای تحت Unix ). دستور لازم برای این کار (configure –with-large-fdset=4096) میباشد .روی بعضی از سیستمها لازم است برای اینکه یک پروسس بتواند بیشتر از ۱۰۲۴ Socket باز کند از ulimit استفاده کنید .توجه داشته باشید که کتابخانه PWLib از ورژن 1.5.3 به بعد از امکاناتی مشابه استفاده میکند .پس شما میتواند بین استفاده از LARG_FDSET در gnugk و ساختارخود Pwlib یکی را انتخاب کنید . استفاده ازساختار خود GnuGK بازدهی بهتری به شما خواهد داد.حداکثر مقدار LARG_FDSET را میتوانید بر پایه محاسبه حداکثر Socket هایی که استفاده خواهند شد بدست بیاورید . از این فرمول سردستی هم میتوانید استفاده کنید:

MAX_NUMBER_OF_CONCURRENT_CALLS * 10 * 120%

که در آن:
10 = 2 sockets for Q.931 + 2 sockets for H.245 + 6 sockets for RTP and other stuff

پس برای ۱۰۰ تماس هم زمان شما بیش از ۱۰۲۴ Socket متصل شده در LARG_FDSET احتیاج نخواهید داشت.

۲.۲ ابزار addpasswd:

درگاه وضعیت(Status Posr) و ماژول SimplePasswordAuth احتیاج به کلمات عبور رمز شده ای دارند که این کلمات در فایل تنظیمات Gatekeeper ذخیره میشوند. از ورژن 2.2.2 به بعد نیز پشتیبانی از کلمات رمز شده در تنظیمات به Gatekeeper اضافه شده. addpasswd ابزاریست که شما برای تولید و ذخیره سازی این کلمات رمز شده به آن احتیاج دارید . این ابزار همراه Gatekeeper بوده و اینگونه کامپایل میشود :

$ make addpasswd

نحوه استفاده از آن به اینصورت میباشد:

$ addpasswd CONFIG SECTION KEYNAME PASSWORD

مثال۱: برای مثال اگر 'gkadmin' کاربر باشد و 'secret' کلمه عبور و این دسترسی در قسمت [GkStatus:Auth] در تنظیمات برای تعیین نحوه دسترسی به درگاه وضعیت (Status Port) باید تعریف شود اینگونه میتوانید عمل کنید:

$ addpasswd gnugk.ini GkStatus::Auth gkadmin secret

مثال ۲ :اگر 'joe' نام کاربر و 'secret' کلمه عبور و در قسمت [Password] تنظیمات برای فعال کردن endpoint authentication میبایست اضافه شوند:

$ addpasswd gnugk.ini Password joe secret

مثال ۳:رمز مشترکی که در قسمت RadAuth تنظیمات باید اضافه شود:

$ addpasswd gnugk.ini RadAuth SharedSecret VerySecretPasswordتوجه: متغییر KeyFilled یک مقدار پیش فرض را برای کلید رمز گذاری کلمه عبور تعیین میکند .این کلمه میتواند در فایل تنضیمات حذف شود که در اینصورت مقدار ۰ برای آن تعیین میشود.اما اگر به این متغییر مقداری داده شود و مقدار آن تغییر کند کلیه کلمات عبور باید دوباره تولید شوند ( برای این کار میتواند از ابزار addpasswd استفاده کنید .)

۳.۲ نصب کردن Gatekeeper:

هیچ روند خاصی برای نصب نیاز نیست .فقط برنامه اجرایی را به مسیری که دوست دارید کپی کنید و فایل تنظیماتی برای آن ایجاد کنید .مثال های گوناگونی از تنظیمات مختلف در مسیر /etcدر داخل مسیر کد برنامه وجود دارد. به قسمت فایل تنظیمات برای توظیحات بیشتر مراجعه کنید

برای مثال در یک Linux تحت ساختار x86 برانامه اجرایی gnugk در مسیر /linux_x86_rایجاد شده است .شما ممکن است که آن را در مسیر /usr/sbin/ کپی کنید و فایل تنظیماتی در مسیر /etc/gnugk.ini ایجاد کنید . در اینصورت میتوانید اینگونه برنامه را اجرا کنید .

/usr/sbin/gnugk -c /etc/gnugk.ini -o /var/log/gnugk.log -ttt

برای توضیحات بیشتر به قسمت گزینه های موجود در خط فرمانمراجعه کنید

۴.۲ نرم افزار های از پیش ساخته شده

اگر علاقه ای به کاپایل کردن Gatekeeper از روی کد آن ندارید پکیج های از پیش ساخته شده بسیاری در SourceForge موجود است که البته تمام ورژنها بصورت قابل اجرا اماده نیستند ولی میتوانید برای دیدن ورژنهای موجود به محل مربوط به دریافت آنها نگاهی بیندازید .

(پکیج های tar.gz یا tgz)

فایل tar را دزیافت کنید و دستور زیر را با دسترسی root اجرا کنید . نام فایل را با نام فایلی که دریافت کرده اید جایگزین کنید .

$ tar xvzf gnugk-x.x.x.tar

(پکیج های Debian .deb )

Debian پکیجهای لازم را همراه خود دارد .کافیست دستور زیر را با دسترسی root اجرا کنید:

$ apt-get install gnugk

بعدی قبلی محتویات

سر فصل ها محتویات · آشنایی · نصب کردن · شروخ کردن · تنظیمات پایه · تنظیمات حالت Routed و Proxy · مسیر یابی · تنظیمات RAS · تنظیمات تعیین اجازه دسترسی یا Authentication · تنظیمات حسابرسی یا Accounting · تنظیمات Gatekeeperهای همسایه یا Neighbor · تنظیمات مختص هر نقطه نهایی یا ٍEndpoint · تنظیمات پیشرفته · مشاهده مضعیت Gatekeeper یا MonitoringLast updated: 09. Jun 2018